mram10 cDNA [plantlet](185) Nucleic Acid Card

General Information
Name mram10 cDNA [plantlet]
Sequence GTTGAATTCAAGGATAATTTACAAAAAAACAAACCATCAT
TATTATTTGGACATGAAAAGGAAAACACACCTCACAAACT
AAAACAAACCAAACCATGCATGCATGAAAATGAAATTACT
TGAACACACATTCAAGCAAATAATCCCCAATATTGCCTCA
GAAGCAAATGTAGAGATAATTATTGTTGATACACAGATAC
CATGAAAGTGTAGTGCACACTCGCACAGTCAAACACATTA
AACACTCTCCGGATCGAGTCCATTTCTATAGCAGACTTTG
TTTTTGCAACTGCAGCCAAGAACACTAGAGATGCAGGGGA
TAAAAACGCACGATTCACCACATGGTATGACGCCGTTAGA
GTCAGGATTCATCAGCAGCCTTCTTCCCACATCGGGGACT
TGGATATTGTTGGAAGAGTGAACTTCCAATATCACAAGTG
ATGCAGTGAGCCATAAGAGCAAAAAGCACTGCGCAAACTT
AGCCATTAATTCCACTTTGGAGAATTGCTTGAAGGAATGT
TCTCAAAGAACAAGTTTTGAT
Notes Retrieved from the 1KP project. Credit should be given to the 1KP project if using this sequence http://www.onekp.com/. The 1KP accession is scaffold-BQEQ-2007885-Psychotria_ipecacuanha-invitro_plantlet
Sequence translation MAKFAQCFLLLWLTASLVILEVHSSNNIQVPDVGRRLLMN
PDSNGVIPCGESCVFIPCISSVLGCSCKNKVCYRNGLDPE
SV
Organism Carapichea ipecacuanha

References

Cross-references
Proteins Encoded mram 10 precursor (partial)
Links