caripe 7 cDNA [root](180) Nucleic Acid Card

General Information
Name caripe 7 cDNA [root]
Sequence MLFLLIASLAMLEVHSSNNIQVPDLGRRLLMNPDPNGIPC
GESCVFIPCTVTALLGCSCKNKVCYRNGLNTESITTTTGA
AATACAATAATGTATATTGCCATGCCAACGAAAGTAACAA
AAGAAGATTTTATTTATTTATGCGTTGCCTTGTTGAATTG
AAGCACAATTCAGAAAACACAAACCAATATTATTTGAACA
TGAAACTGAAAGCACACATCACAAACCTAACCAAATCACG
CATAGAAAGGAAATTACTTAAACACACAGTACATTACATG
CATATATATATATAGATAGCAAACCCTAGTATTGCCCAAG
AAGCAATTGTAGGGATACTTATTAGTGACACATAGGATTC
CATAAAAGCCATCAGAATGATTAACGCATGCCCGCACGGC
CAACACATTAAATACTCTCAGTATTCAGTCCATTCCTATA
GCAGACTTTATTTTTGCAACTGCAGCCCAAAAGAGCAGTG
ACAGTGCATGGGATAAAAACGCATGATTCACCGCATGGTA
TGCCGTTAGGGTCAGGATTCATCAGCAGCCTTCTTCCCAA
ATCGGGGACTTGGATGTTGTTGGAAGAGTGAACTTCCAAC
ATTGCAAGTGATGCGATGAGCAGAAAGAGCATGAGATAAT
TAGCAAACTTAGCCATTTGATTACTTAATTTGTAGAATTT
GTTGAAGGAATGGAATTATAAGCTCTCTCTCTGCAGGAAT
TAGTAGCTCTGGTGAGTTTGTTGTGGGTTGAAATAAAGGG
TTTTTATAGGGATCGAGCGTCAGACGAAGCATACTATGCC
ACAATCATTACTTGTTCAGTCATACCTATCTCCATATTGG
GGAAAAAAATTGTTGCATTTGTTAATGGAAACTGCGAATT
GGGGAAAAAATTTTCAATGGCGACATTAC
Notes Retrieved from the 1KP project. Credit should be given to the 1KP project if using this sequence http://www.onekp.com/. The accession of this sequence in the 1KP project is scaffold-JOPH-2000273-Psychotria_ipecacuanha-root_culture. Another accession of 1KP has a partial sequence: scaffold-JOPH-2000274-Psychotria_ipecacuanha-root_culture.
Sequence translation MLFLLIASLAMLEVHSSNNIQVPDLGRRLLMNPDPNGIPC
GESCVFIPCTVTALLGCSCKNKVCYRNGLNTESI
Organism Carapichea ipecacuanha

References

Cross-references
Proteins Encoded caripe 7 precursor
Links