caripe 3 cDNA [root](178) Nucleic Acid Card

General Information
Name caripe 3 cDNA [root]
Sequence GACACTAGCATTAATTATATTAATTCACCCACTGGAGGAT
TTACACCGATCGAGGTTACTGGGGGCACACTGTCCAGTAA
AAGTTATAAATTTTGTTGTGATTTTTTAAATTTTTATTGT
GTTCCCTATTANATGGTTGAGAAATTCACGCAAGATATGT
ATACAGAATTTTGAAAACAAAAGAAAATTACATTGCGTTT
TTCACTAACCCATAACAACAAACTCAAACCAATTTTATTT
AGATATGAAACCGAAGCACACATCACAAACCCAACGAAAC
CATACATGCATAAACACGAAATTATTTAAACACTCGATCC
TTACATTATAAGCACACAAATATAGTAAATCCCAATGTCG
CCTGAGAAGCAATTGTAAGGATAATTATTATTGTTGACAC
ACAGAATTTCATGAAAGCCACCAGAAAGATTTAAGGCAAG
TCCGCAACGCCCACCGCATTAAATACTCTCAGGAACTTAG
TCCATTGTTATAGCAGACTTTATTTGAGCAACTGCAGCCC
ACAACAGCAGAGATGCAGGGAATAAAAACGCACGATTCAC
CACATGGTATGCCGTTAGGCTCAGGATTCGTCAACAGCCT
TCTTCCCANGGGGACTTGGATGTTGTTGGAAGAGTGAACT
TCCAACATTGCAAGTGATGCGATGAGCAGAAAGAGCATGA
GATAATTAGCAAACTTAGCCATTTGATTACTTAATTTGTA
GAATTTGTTGAAGGAATGGAATTATAAGCTCTCTCTCTGC
AGGAATTAGTAGCTCTGGTGAGTTTGTTGTGGGTTGAAAT
AAAGGGTTTTTATAGGGATCGAGCGTCAGACGAAGCATAC
TATGCCACAATCATTACTTGTTCAGTCATACCTATCTCCA
TATTGGGGAAAAAAATTGTTGCATTTGTTAATGGAAACTG
CGAATTGGGGAAAAAATTTTCAATGGCGACATTAC
Notes Retrieved from the 1KP project. The accession number was scaffold-JOPH-2000276-Psychotria_ipecacuanha-root_culture, which is different from the ones provided by Koehbach et al. Minor credit should be given to the 1KP project if using this sequence http://www.onekp.com/.
Sequence translation MAKFANYLMLFLLIASLAMLEVHSSNNIQVPXGRRLLTNP
EPNGIPCGESCVFIPCISAVVGCSCSNKVCYNNGLSS
Organism Carapichea ipecacuanha

References
Koehbach,J., Attah,A.F., Berger,A., Hellinger,R., Kutchan,T.M., Carpenter,E.J., Rolf,M., Sonibare,M.A., Moody,J.O., Wong,G.K., Dessein,S., Greger,H. and Gruber,C.W. (2013) Cyclotide discovery in Gentianales revisited-identification and characterization of cyclic cystine-knot peptides and their phylogenetic distribution in Rubiaceae plants. Biopolymers 100:438-452

Cross-references
Proteins Encoded caripe 3 precursor [partial]
Links